פיקוח הלכתי

טיפולים ונסים רבים עוברים דרך שולחן המעבדה ותחת זרועות הטכנולוגיה המתקדמתהמעבדות השונות ומחלקות ההפריה מופעלים על ידי צוותי בתי החולים והמכונים השונים. גדולי ומצוקי ארץ מייסדי ארגון בוני עולם ומנווטי אורחותיה בכל הקשור לדבר ה' היא הלכה ראו לנכון להוסיף בדיני נפשות אלו שמירה יתירה דבר שיספק לבני הזוג רוגע נפשי מוחלט בידיעתם כי בל רגע מתחילת התהליך ועד לסיומו המלאכה מתבצעת אך ורק בפיקוח משני של משגיחות יר"ש שהוכשרו במיוחד לשם כך ומהוות כיום חלק בלתי נפרד מהקורה בתוככי המעבדה.

אודות השגחה הלכתית

מערך הפיקוח וההשגחה ההלכתית של בוני עולם הורחב והתפתח בחלוף השנים ומתפרש על פני רוב המחלקות והמעבדות הפזורות בארץ בהם מסופקות שירותי ההשגחה המוזמנים מראש דרך רכזת המערך מטעם הארגון.

מערך זה נושא את השם "לב דניאלי" המנציח את זכרה של הנערה דניאלי זוננפלד ע"ה שנלקחה בדמי ימיה והייתה אות ומופת להענקת חיים מתוך שמחה והשראת שלווה.

פרטים נוספים על אופן התהליך ודרכי ההזמנה כמו פירוט נקודות הפיקוח ניתן למצוא בעמוד ההשגחה באתר או דרך משרדי ארגון בוני עולם בטל' 03-9491219

קיבלנו את פנייתכם

אחד מנציגנו ייצור עמכם קשר בהקדם

אולי זה יעניין אותך??

עלה אצלנו מאמר חדש