גמ"ח תרופות וציוד רפואי

למרות ההתקדמות המשמעותית שחלה בשנים האחרונות בתחום הכיסויים הביטוחיים ורמת הנגישות של תרופות פוריות ופריון, תרופות אלה הן עדיין יקרות מאוד ולעתים קרובות אף קשות להשגה.

אודות גמ"ח התרופות

הקושי להשיג את התרופות הוא בעל השלכות קריטיות, משום שתרופות רבות ניתנות באופן מחזורי ובמינון מדויק, וכל שינוי במינון או בתזמון עלול לפגוע ביעילות הטיפול. בנוסף לכך, התכנית הטיפולית עשויה להשתנות ללא התרעה מוקדמת – בהתאם לבדיקות עדכניות, וקיים צורך חיוני במאגרי תרופות וציוד רפואי המוכנים לשימוש מידי בהתאם להוראת רופא.

מובן כי עלותן הגבוהה של התרופות והעובדה כי לרבות מהן אין כיסוי בביטוחים הרפואיים של קופות החולים, מכבידות גם הן על זוגות הזקוקים להן ועלולות למנוע טיפול יעיל.

רשת הגמ"חים של בוני עולם היא יוזמה שנועדה לספק מענה לצרכים אלו, והיא אכן פועלת בשני הערוצים: הנגשת התרופות ברמת זמינות מידית וסבסוד תרופות שאינן נכללות בביטוחים הרפואיים.

הרשת מפעילה מוקדים בפריסה ארצית רחבה, והקשר נוצר מול מפעילי הגמ"ח באופן ישיר, תוך שימת דגש על מתן אפשרות לפנייה אנונימית לחלוטין.

רשימת הגמ"חים המלאה מפורטת בעמוד נפרד. בנוסף, ניתן לפנות למשרדי הארגון על מנת לקבל סיוע באיתור גמ"ח.

הפעילות מתקיימת בפיקוח רפואי ובכפוף להוראות החוק.

קיבלנו את פנייתכם

אחד מנציגנו ייצור עמכם קשר בהקדם