רבבות עולים שפקדו את הר מירון ביום ל"ג בעומר האחרון הרוו את צמאונם בעמדת חלוקת הח"י רוטל משקה שע"י ארגון בוני עולם בדרכם לציון הק' של הרשב"י זיעוכי"א

הצלחה מבורכת למבצע חלוקת ח "י רוטל משקה המחולק ע"י ארגון בוני עולם מזה שנים בעליה המרכזית בואכה הציון הק' של הנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א ביום ההילולא ל"ג בעומר . מקור המנהג מובא בספר המנהגים אשר קיום חלוקה זו מסוגלת לישועות גלויות ובפרט לזש"ק. כנגזר מכך השתתפואלפים בסגולה הנדירה ובכך הצטרפו למעגל האלפים שכבר ראו ישועות בעקבות תרומת ח"י רוטל לארגון בוני עולם.

היענות רבה נרשמה במשרדי הארגון עם קבלת אלפי פניות מצד תורמים שביקשו להצטרף לסגולה ואף מסר כי הידיעה שתרומת ח"י רוטל לבוני עולם זה ילד עבור זוגות מצפים גרם להם להחלטה זו. בתקווה שבתרומתם יזכו לקחת חלק בישועתם של בני זוג חשוכי ילדים הנעזר על ידי הארגון בשלל פעולותיו למען הזוגות. וכתמורה יוושעו אף הם כפי שכבר נרשמו מאות סיפור ישועה דומים בספרי הארגון.
את החלוקה מילאו במסירות צוות מתנדבים אשר עמד במהלך כל שעות ההילולא במקום וחילק עשרות אלפי ליטרים לזכותם של התורמים. כך גם ניתנה האפשרות להצטרפות במקום לסגולה עקב עומסים שהכבידו על המענה המיידי במשרדי הארגון.
במשך כל שעות היממה זרמו לעמדה עשרות סיפורים ועדי ישועה ביניהם כאלו שהפכו בעצמם להורים בעקבות קיום הסגולה עבור בוני עולם ורואים בכך זכות אישית לבוא ולציין זאת בפני המתנדבים היקרים. אחרים מספרים סיפורים דומים על קרובי משפחה שנושעו לאחר ציפיה בת שנים וזאת בסמוך לתרומת הח"י רוטל שהרימו עבור הארגון
לסיכום מציינים בארגון את הצצלחה לפרוייקט בכך שעל ידי נדיבות ליבם של יהודים רחמנים ובשיתוף זכותו הגדול של הרשב"J עומדת כעת רווחה מסויימת בעניין הסיוע הכספי שניתן יהיה להגיש לעוד זוגות בדרך לחביקת ילדם הבריא בקרוב.

עמדת חלוקת הח"י רוטל שע"י ארגון 'בוני עולם' עומד מוכן עבור שעות החלוקה ביום ההילולא דרשב"י - ל"ג בעומר