מטופלת פוריות? דעי את זכויותייך

מטופלת פוריות?
דעי את זכויותך
(מתוך האתר "כל זכות")

במקום העבודה.

-עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה עד למכסת הימים משתנה לפי שעות עבודתה (פירוט באתר).

-מי שנעדרו ימים שלמים מהעבודה לצורך טיפולי פוריות זכאים לתשלום דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום ההיעדרות השני והשלישי ו-100% מהשכר עבור היום הרביעי ואילך (אלא אם נקבע בהסכם העבודה שלהם תשלום מיום ההיעדרות הראשון)

-מתוך מכסת ימי ההיעדרות המותרים אפשר להיעדר גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מהשעה הראשונה להיעדרות.

-בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד.

-אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית) בימי ההיעדרות בגין הטיפולים משך כל תקופת הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, וזאת ללא תלות בוותק של העובד/ת.

-אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת שעובר/ת טיפולי פוריות ולא נעדר/ה בשל כך מהעבודה, וזאת במשך כל תקופת הטיפולים או עד 150 ימים מתחילת הטיפולים (המאוחר ביניהם) ובתנאי שהעובד/ת מועסק/ת אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים.

 

הנחה בארנונה
לצד הזכויות המופיעות לעיל, נשים וגברים הנדרשים לקבלת טיפולי פוריות, רשאים להגשת בקשה לקבלת הנחה בתשלומי הארנונה וזאת בשיעור של עד 70% מדרישת התשלום. בקשות אלו מאושרות ברוב המקרים לזוגות ו/או נשים/גברים המתמודדים עם הוצאות כספיות גבוהות במיוחד עקב קבלת טיפולים רפואיים במסגרת טיפולי פוריות
יש להגיש בעיריה / הרשות המקומית בקשה להנחה בארנונה ("בקשה למחזיק שהוא נזקק")

 

-למידע נוסף ראו זכויות עובדים במהלך טיפולי פוריות והפריה באתר משרד העבודה ובתאר כל זכות.

קיבלנו את פנייתכם

אחד מנציגנו ייצור עמכם קשר בהקדם

אולי זה יעניין אותך??

עלה אצלנו מאמר חדש