"אשריכם שפעולותיכם מבורכות הנה, יישר כח לכם." כך סיכם בהתרגשות כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א את הסיור שנערך במעבדת המרכז הרפואי הדסה שבפיקוח ארגון בוני עולם, כחלק ממערך ההשגחה ההלכתית המופעלת בבתי החולים והמעבדות ברחבי הארץ. את ביקורו החל במעבדה המחודשת שם נסקרה בפני האדמו״ר העבודה אשר נעשית תחת השגחה מדוקדקת. את הסיקור הנחו פרופ' חננאל הולצר מנהל יחידת הIVF במקום לצד פרופ' בנימין ראובינוף מנהל המחלקה בהדסה עין כרם כשהם מלווים ברב משה קליין רב המרכזים הרפואיים הדסה. בסיום הסיור קיימו רבני ויועצי הארגון ישיבת התייעצות הלכתית עם כ״ק האדמו״ר שנמשכה זמן רב.
בצאתו מן הביקור שיבח מרן האדמו"ר שליט"א את כל העוסקים במלאכת הקודש וחיזקם להוסיף במעשי קיום העולם על ידיהם.