רבני ויועצי ארגון *בוני עולם* בארה"ק עלו לרגל לבתי מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א בהם התקבלו במאור פנים ובחביבות יתירה. ביניהם זכו להתברך אצל מרן שר התורה הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א ר"י סלבודקא. וכ"ק מרן האדמו"רים ממודז'יץ ואלכסנדר שליט"א. בסבב הביקורים הועלו על נס העובדות והנתונים המספרים את סיפורה של שנת עבודה נוספת שמסתכמת בדור חדש הממשיך את גאולת עם ישראל לדורותיו.