בהשתתפות מאות רבנים ומורי הוראה התקיים היום כנס העיון השנתי לרפואה והלכה של ארגון בוני עולם בשיתוף המרכז הרפואי הדסה. במהלך הכנס נשמעו הרצאות מאלפות ומקצועיות. כן זכו המשתתפים לנוכחותם המכובדת של מרנן הרה"ר לישראל הגר"ד לאו שליט"א, הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א והראשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א שאף נשאו דברים בשבח הארגון ומפעלותיו הסמוכים על פסקי ההלכה הברורה ואשר נודעו בתכלית הקפידה והשלימות. הנואמים כולם שיבחו את הרב מרדכי זוננפלד יוזם ומקים פרויקט 'לב דניאלי' בבוני עולם