לקראת התפתחות והרחבת מערך הפיקוח ביקרו במקום הארגון, הנהלת ויועצי הארגון לשם התרשמות מהעבודה ביחידה ומתנאי המעבדה, כחלק מהרצון להוסיף נקודות פיקוח בצפון הארץ. את הסיור ערכו סמנכ"ל בית החולים וסים דביני, וד"ר ג'ימי גדעון מנהל מח' נשים ויולדות, שהביעו נכונות עמוקה בהבנת כל הצרכים כדי להרחיב את הבשורה לתושבי הצפון. צוות בוני עולם ציינו את התפעלותם מאיכות המעבדה החדשנית המצויידת במיטב המכשור המתקדם ביותר בתחום.