לאלו שעדיין פקפקו והתלבטו בא התיעוד המצורף והבהיר את חובת השעה המוטלת על כך אחד ואחד: צפו:

השם שלח את הרפואה הזאת שנקראת חיסון נתן חכמה לחכמים להמציא את הדבר כך הורה הראשון לציון ורבה של ירושלים מרן הגאון הגדול רבי שלמה עמאר שליט"א לרבני ארגון 'בוני עולם' יחד עם פרופ' שמחה יגל מנהל אגף נשים ויולדות במרכז רפואי הדסה. שדנו בחדרו של הרב במספר שאלות שעלו בעקבות החיסונים והקורונה.