מי זכאי להחזר כספי מקופת חולים על תשלום השגחה?

הערה מקדימה: על כל זוג לברר בכל קופת-חולים אם לא חלו שינויים בכללים המופיעים להלן, אין לבוני עולם כל התחייבות לרשום מטה – זו אינפורמציה בלבד לנוחות הזוגות

 

 לוגו קופת חולים כללית  קופ"ח כללית

זכאים: מבוטחי שב"ן 'מושלם זהב' או 'מושלם פלטינום', בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
כיסוי: מרבית סוגי הטיפולים
החזר: עד 120 ₪ ליום ועד מקסימום 3 ימי פיקוח (360 ₪)
הגשה: קבלה מקורית מבוני עולם.

 

 לוגו קופת חולים מכבי  קופ"ח מכבי 
זכאים: מבוטחי שב"ן 'מגן זהב' או 'מכבי שלי', עד גיל 45 לאישה, בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
מתאריך: ללא תקופת המתנה, ההסדר בתוקף מיום 24.1.2016
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF) והחזרת עוברים מוקפאים בלבד
החזר: 120 ₪ ליום ועד 3 ימי השגחה לכל ניסיון טיפולי – IVF או החזרת עוברים (תקורה של 359 ₪)
הגשה: קבלה מקורית מבוני עולם לכל סניפי הקופה (ניתן להגיש במעטפת שירות)

לוגו קופת חולים מאוחדת  קופ"ח מאוחדת
זכאים: מבוטחי שב"ן 'שיא'
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית, ההסדר בתוקף מיום 1.7.2016
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF / ICSI) והחזרת עוברים מוקפאים בלבד ועד תקרה של 360 ₪
באמצעות התחייבות.
על המבוטח להמציא לבוני עולם – לפני תחילת הטיפול:
התחייבות מהקופה הכוללת את הפרטים הבאים:

  • מספר ספק קוד התחייבות: 69.922
  • תאריך הפניה לטיפול: חייב להיות תואם ליום תחילת הטיפול בפועל, או מוקדם ממנו. בשום אופו, לא יאוחר מיום תחילת הטיפול
  •  תחת "כמות" (מס' ימים) יש לציין 3 – עבור IVF. ו1 – עבור החזרת מוקפאים
  • פרטי המטופל\ת כולל מס' ת.ז
  • סוג הטיפול
  • בסיום השאיבה- יש לשלוח לבוני עולם את מכתב השחרור שקיבלתם מבית החולים ביום השאיבה.
  • בהחזרת מוקפאים – בסיום ההחזרה יש לשלוח לבוני עולם את מכתב השחרור שקיבלתם מבית החולים.

 

 לוגו קופת חולים לאומית  קופ"ח לאומית

זכאים: מבוטחי שב"ן 'לאומית כסף' או 'לאומית זהב', בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
מתאריך: ללא תקופת המתנה, ההסדר בתוקף מיום 1.3.2017
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF) והחזרת עוברים מוקפאים בלבד
החזר: 120 ₪ ליום ועד 3 ימי השגחה לכל ניסיון טיפולי – IVF או החזרת עוברים (תקורה של 360 ₪)
הגשה: קבלה מקורית מבוני עולם לכל סניפי הקופה.
החזר גם על השבחה, רק אם לבעל יש מושלם

 

קיבלנו את פנייתכם

אחד מנציגנו ייצור עמכם קשר בהקדם